Digitális Témahét -

2019. április 08., 12:51

A Digitális Témahétről

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

Az 2015/2016-os tanévben, a program első évében óriási volt a siker: közel 2000 digitális pedagógiai projekt valósult meg 5000 tanár közreműködésével és 75000 diák részvételével.

A 2016/2017-es tanévben tovább bővült a csatlakozók száma: több mint 3000 digitális oktatási projekt valósult meg 7000 tanár közreműködésével és 130000 diák részvételével.

A 2017/18-as tanévben ismét lesz Digitális Témahét 2018. április 9. és 13. között, és reméljük, hogy a résztvevők száma tovább fog nőni. Az idei tanévben kiemelt szempontjaink a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem, a digitális közgyűjtemények használata. A projektek tervezésénél kérjük, hogy ezeket a szempontokat vegyék figyelembe!

További információk: http://digitalistemahet.hu/