EURO Baptista Gimnázium felvételi tájékoztatója 
2021/2022. tanév

 

Magas szintű nyelvoktatás, informatikai, közszolgálati képzés egy helyen. Röviden így lehetne jellemezni iskolánkat.

Az EURO több, mint 20 éve működik, alapította az EURO Gazdasági és Informatikai Sszakképzési és Informatikai Alapítvány 1996-ban. Az iskola fenntartója 2013. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat.

Iskolánk elkötelezettje a folyamatos megújulásnak és változásnak, megőrizve a múlt értékeit. Évről évre bővítjük képzési kínálatunkat, ezzel biztosítva diákjainknak a minél sikeresebb továbbtanulást. 2009 szeptemberétől a jó nyelvérzékű tanulók országos beiskolázású két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályba is jelentkezhetnek.

Az intézményben a közismereti tárgyak magas szintű elsajátíttatása mellett kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, melyet az egyes tanulók képességeihez igazítunk. A tanulást modern technikai eszközök is segítik. Az intézmény egyik célja, hogy a gyerekek legalább két idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Ez manapság elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Angol és német nyelvet oktatunk.

 

ECL nyelvvizsga


A diákoknak angol és német nyelvű akkreditált ECL nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van az iskolában. 

 

(A nyelvvizsgarendszer hivatalos honlapja a www.ecl.hu)

  

ECDL, CISCO és informatika

 

Az intézményben a gyerekek felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re. A világ több, mint 100 országában elismert vizsga letételével a tanulók olyan informatikai ismeretek birtokába jutnak, amelyekre minden területen támaszkodhatnak a jövőben.

Iskolánkban Cisco Lokális Hálózati Akadémia működik 2003 óta. Az akadémia programja alapján oktatóink:

 • a számítógépes hálózatok építését, tervezését és karbantartását,
 • vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését,
 • hardveres alapismereteket

tanítanak diákjainknak. A program során a hallgatók az elméleti tananyagot és a vizsgafeladatokat online érhetik el, míg a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő CISCO laborban folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes, beépül a szakmai informatika órák anyagába. Az érdeklődők számára tanfolyamokat is szervezünk.

 

Mérés és fejlesztés

A 2012/2013. tanévtől iskolánkban egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszer működik.

A mérések során feltérképezzük az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez szükséges képességek meglétét (írás, olvasás, szövegértés, emlékezet, figyelem, elemi számolás, tanulási képesség).

Az eredmények ismeretében tanulói profilt készítünk, ami az egyéni fejlesztési terv alapja.

A fejlesztések során törekszünk a készségek, képességek optimális szintjének elérésére.

A mérési és fejlesztési rendszerünk lényege, hogy minden gyermeknél a hétköznapi boldoguláshoz szükséges alapvető képességeket mérjük, és a továbbiakban egyénre szabottan fejlesszük.

Célunk, hogy tanulóink elérjék képességeik maximumát.

A rendszer várható eredménye, hogy minimálisra csökken a lemaradók száma, javul a tanulmányi eredményük és sikereik eredményeképpen a gyermekek jobban érzik magukat az iskolában.

Szakértői vélemény alapján és iskolatípustól függően fogadunk sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulókat is.

2020 februárjában iskolánk csatlakozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Partneriskola Programjához. Ez a szakmai együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a fiatal közoktolépiskolások megismerjék az egyetem képzéseit, az ott zajló oktatást, a mindennapi életet.

Az iskolánkban végzett diákok az eredményes érettségi vizsga után felkészülten folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban, illetve érettségi utáni képzésben akár intézményen belül is.

  

Az ITSH Start Program


Az Deutsche Telekom Magyarország Magyarország egyik legnagyobb infokommunikációs munkaadója több éve szoros kapcsolatot ápol oktatási intézményünkkel. Az együttműködés új elemeként a vállalat elindította a „Start” elnevezésű programját, melynek célja az informatikai oktatást végző középiskolák támogatása a szaktudással rendelkező munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében.

Az informatikai képzéseinket segíti az  együttműködés, így a diákok népszerű és piacképes szakma elsajátításával megnövelhetik  elhelyezkedési esélyeiket. Sikeres vizsga esetén emelt szintű szakmai képzettséget és nemzetközi minősítéseket szerezhetnek, majd – a sikeres felvételi interjút követően – valós karrierlehetőség várja őket a Deutsche Telekom-nál.

 

„Kultúrmorzsák”

 A szalagtűző ünnepségünk minden évben nagyszabású esemény, melyet a helyszín, ami immár hagyományosan a Kölcsey Központ nagyterme, tesz még ünnepélyesebbé. Szintén tradíció a végzős osztályok produkcióin kívül a tanárok és a diákok közös tánca.

A Cipősdoboz akció lezárásaként minden év decemberében megtelik az EURO aulája. Csatlakozva fenntartónk, a Baptista Szeretetszolgálat országos adománygyűjtési akciójához, iskolánk tanárai és tanulói cipős dobozokat állítanak össze, melyet saját diákjaink kapnak.

Hagyományteremtő céllal rendeztük meg 2018 áprilisában első Diákkonferenciánkat, mely azóta ia népszerű tanulóink körében. Vállalkozó kedvű diákjaink különböző témákban tartanak előadásokat az érdeklődő hallgatóknak: programozás; cukorbetegség; az Y-, Z-generáció; a nonverbális kommunikáció… 

Tematikus hetek keretében ünnepeinkhez kapcsolódó vetélkedőket szervezünk osztályainknak, angol, német, magyar nyelven.

Immár negyedik éve látogatjuk a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásait a Novák István bérlettel. Ez egy nagyszerű lehetőség diákjainknak arra, hogy színházrajongókká válhassanak.

 

  

Új képzéseinkről

A 2018/2019-es tanévtől kezdődően minden évben indítunk új szakgimnáziumi/technikumi osztályokat, melyben a rendészet és közszolgálat ágazati képzésünk mellett lehetőség van informatika és távközlés ágazatra jelentkezniük a nyolcadik osztályos tanulóknak.

Rendészet és közszolgálat ágazati képzésünk során tanulóink megismerkednek a realisztikus önvédelem és a hétköznapi taktika alapjaival, valamint betekintést nyernek a rendvédelmi jellegű ismeretek elméleti és gyakorlati anyagába. A diákok az intézkedéstaktikai és önvédelmi ismereteket olyan oktatóktól tanulják, akik több évtizedes rendészeti kiképzői tapasztalattal rendelkeznek. Debrecenben egyedülálló módon iskolánkban van lehetőség ezen ismeretek tanórai elsajátítására. Érettségi utáni szakképzés keretein belül pedig megszerezhetik a Közszolgálati technikus (504131801)szakképesítést.

 Az országban elsőként indítottuk be a sport (ökölvívó) ágazati képzésünket a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek és Erdei Zsoltnak a támogatásával. Diákjainknak érettségi után lehetőségük nyílik sportedzői végzettséget szerezni ökölvívás szakágban.

 A korábbi évekhez hasonlóan az informatika és távközlés ágazatban végzett diákjaink Szoftverfejlesztő és –tesztelő

(506131202), valamint Informatikai rendszer– és alkalmazás–üzemeltető technikus (506121202) szakmák közül választhatnak.

 

 

 

2021/2022. tanévben induló osztályaink

 

5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály

Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő, jó nyelvérzékű tanulóknak ajánljuk. A képzés kezdő szintről is indul.

 • első idegen nyelv: angol
 • második idegen nyelv: német
 • 10-13. osztályokban három tantárgyat angol nyelven tanítunk, az előírt tantárgyakból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenni
 • a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre valamint hittan oktatásra fordítjuk
 • ha a diákok a rendes érettségi vizsgán célnyelvből emelt szinten, és az idegen nyelven tanított tantárgyak közül kettőből célnyelven vizsgáznak - jeles nyelvi érettségi esetén felsőfokú nyelvvizsgát kapnak, ezáltal teljesítik a felsőfokú oktatáshoz szükséges követelményeket.

4 évfolyamos
gimnáziumi osztály

 • első idegen nyelv: angol
 • második idegen nyelv: német
 • a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre és hittan oktatásra fordítjuk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén

 

További lehetőségek a gimnáziumi képzések ideje alatt:

-   ECL nyelvvizsga

-   ECDL vizsga

-   CISCO képzés

 

5 évfolyamos technikumi osztályok:
Informatika és távközlés ágazatban:
Szoftverfejlesztő és -tesztelő (506131202)
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemelzező technikus
(506121202)
 Rendészet és közszolgálat ágazatban:
Közszolgálati technikus (504131801)

Az informatika vagy a közszolgálati pálya iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk.

 

 • idegen nyelv: angol vagy német
 • ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgyak:
  • informatika és távközlés ágazat: fizika
  • rendészet és közszolgálat ágazat: biológia
 • szakmai érettségi vizsga a 12. és 13. évfolyam végén

További lehetőségek a képzés ideje alatt:

-   ECL nyelvvizsga

-   ECDL vizsga

-   CISCO képzés

 

 Felnőttoktatás

 

4 évfolyamos gimnáziumi osztály idegen nyelv: angol vagy német

 • tandíjmentes képzés
 • esti vagy nappali munkarend
 • a tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat

A képzés előnyei:

 • Tanulás munka mellett
 • Diákigazolvány
 • Továbbtanulási lehetőség
 • Nyelvvizsga szerzési lehetőség
 • Könnyen megközelíthető helyszín

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Felvételi tájékoztató 2021/2022
Az EURO Baptista Gimnázium felvételi tájékoztatója.