EURO Baptista Gimnázium felvételi tájékoztatója 
2020/2021. tanév

 

Magas szintű nyelvoktatás, informatikai képzés és sport egy helyen. Röviden így lehetne jellemezni iskolánkat.

Az EURO több, mint 20 éve működik. A Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 2009 szeptemberében indította első évfolyamát. Az iskola fenntartója 2013. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat.

Iskolánk elkötelezettje a folyamatos megújulásnak és változásnak, megőrizve a múlt értékeit. Évről évre bővítjük képzési kínálatunkat, ezzel biztosítva diákjainknak a minél sikeresebb továbbtanulást. 2009 szeptemberétől a jó nyelvérzékű tanulók országos beiskolázású két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályba is jelentkezhetnek.

Az intézményben a közismereti tárgyak magas szintű elsajátíttatása mellett kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, melyet az egyes tanulók képességeihez igazítunk. A tanulást számítógépes programok is segítik. Az intézmény egyik célja, hogy a gyerekek legalább két idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Ez manapság elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Angol és német nyelvet oktatunk.

 

ECL nyelvvizsga


A diákoknak angol és német nyelvű akkreditált ECL nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van az iskolában, mivel az EURO Baptista Gimnázium ECL nyelvvizsgahely.

 

A nyelvvizsgarendszer hivatalos honlapja a www.ecl.hu. 

  

ECDL, CISCO és informatika

 

Az intézményben a gyerekek felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re. A világ 80 országában elismert vizsga letételével a tanulók olyan informatikai ismeretek birtokába jutnak, amelyekre minden területen támaszkodhatnak a jövőben.

Iskolánkban Cisco Lokális Hálózati Akadémia működik. Az akadémia programja alapján oktatóink:

 • a számítógépes hálózatok építését, tervezését és karbantartását,
 • vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését,
 • hardveres alapismereteket

tanítanak diákjainknak. A program során a hallgatók az elméleti tananyagot és a vizsgafeladatokat online érhetik el, míg a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő CISCO laborban folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes, beépül a szakmai informatika órák anyagába. Az érdeklődők számára tanfolyamokat is szervezünk.

 

Mérés és fejlesztés

A 2012/2013. tanévtől iskolánkban egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszer működik.

A mérések során feltérképezzük az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez szükséges képességek meglétét (írás, olvasás, szövegértés, emlékezet, figyelem, elemi számolás, tanulási képesség).

Az eredmények ismeretében tanulói profilt készítünk, ami az egyéni fejlesztési terv alapja.

A fejlesztések során törekszünk a készségek, képességek optimális szintjének elérésére.

A mérési és fejlesztési rendszerünk lényege, hogy minden gyermeknél a hétköznapi boldoguláshoz szükséges alapvető képességeket mérjük, és a továbbiakban egyénre szabottan fejlesszük.

Célunk, hogy tanulóink elérjék képességeik maximumát.

A rendszer várható eredménye, hogy minimálisra csökken a lemaradók száma, javul a tanulmányi eredményük és sikereik eredményeképpen a gyermekek jobban érzik magukat az iskolában.

Szakértői vélemény alapján és iskolatípustól függően fogadunk sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulókat is.

Az EURO innovációs stratégiai elképzelése a multimédiás eszközökkel megvalósított szakmai oktatás. Ennek érdekében kezdeményeztük a szakmai fejlesztéseket. Az oktatók átképzését és a beruházásokat is ennek érdekében valósítottuk meg. Az elmúlt évek sikeres pályázatait, azok eredményeit a nevelési, oktatási tevékenységekben kamatoztattuk.

Az iskolánkban végzett diákok az eredményes érettségi vizsga után felkészülten folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban, illetve érettségi utáni képzésben akár intézményen belül is.

  

Az ITSH Start Program gimnáziumunkban


Az IT Services Hungary (ITSH), Magyarország egyik legnagyobb infokommunikációs munkaadója több éve szoros kapcsolatot ápol oktatási intézményünkkel. Az együttműködés új elemeként a vállalat elindította a „Start” elnevezésű programját, melynek célja az informatikai oktatást végző középiskolák támogatása a szaktudással rendelkező munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében.

Az érettségizetteknek szóló OKJ képzések az ITSH-val együttműködésben valósulnak meg, így a diákok egy népszerű és piacképes szakmát tanulnak, megnövelve ezzel elhelyezkedési esélyeiket. A képzésben tanuló diákjaink sikeres vizsga esetén emelt szintű szakmai képzettséget és nemzetközi minősítéseket szerezhetnek, majd – a sikeres felvételi interjút követően – valós karrierlehetőség várja őket az IT Services Hungary-nél.

 

„Kultúrmorzsák” az EURO-ban

 A szalagtűző ünnepségünkön a maturandusok minden évben szalagot kapnak. A nagyszabású esemény helyszíne immár hagyományosan a Kölcsey Központ nagyterme. Szintén tradíció a végzős osztályok produkcióin kívül a tanárok és a diákok közös tánca.

A Cipősdoboz akció lezárásaként minden év decemberében megtelik az EURO aulája. Az iskolában több mint 50 darab cipősdobozt állítunk össze ajándékként diákjainknak, csatlakozva az iskola fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat országos adománygyűjtési akciójához, melynek fővédnöke Szenczy Sándor, aki rendszeresen részt vesz ezeken a rendezvényeken.

Hagyományteremtő céllal rendeztük meg két évvel ezelőtt első Diákkonferenciánkat. Vállalkozó kedvű tanulóink adtak elő különböző témákban: programozás; cukorbetegség; az Y-, Z-generáció; a nonverbális kommunikáció… Tavasszal ismét konferencia!

Tematikus hetek keretében ünnepeinkhez kapcsolódó vetélkedőket szervezünk osztályainknak, angol, német, magyar nyelven.

Immár negyedik éve látogatjuk a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásait a Novák István bérlettel. Ez egy nagyszerű lehetőség diákjainknak arra, hogy színházrajongókká válhassanak.

 

  

Új képzéseinkről

A 2018/2019-es tanévtől kezdődően minden évben indítunk új szakgimnáziumi (technikumi) osztályokat, melyben a rendészet és közszolgálat ágazati képzésünk mellett lehetőség van informatika ágazatra jelentkezniük a nyolcadik osztályt végzetteknek.

Rendészet és közszolgálat ágazati képzésünk során tanulóink megismerkednek a realisztikus önvédelem és a hétköznapi taktika alapjaival, valamint betekintést nyernek a rendvédelmi jellegű ismeretek elméleti és gyakorlati anyagába. A diákok az intézkedéstaktikai és önvédelmi ismereteket olyan oktatóktól tanulják, akik több évtizedes rendészeti kiképzői tapasztalattal rendelkeznek. Debrecenben egyedülálló módon iskolánkban van lehetőség ezen ismeretek tanórai elsajátítására. Érettségi utáni szakképzés keretein belül pedig megszerezhetik a Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)szakképesítést.

 Az országban elsőként indítottuk be a sport (ökölvívó) ágazati képzésünket a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek és Erdei Zsoltnak a támogatásával. Diákjainknak érettségi után lehetőségük nyílik sportedzői végzettséget szerezni ökölvívás szakágban (OKJ 54 813 02).

 A korábbi évekhez hasonlóan az informatika ágazatban végzett diákjaink Szoftverfejlesztő és –tesztelő

(OKJ 54 481 08), valamint Informatikai rendszer– és alkalmazás–üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09) szakmák közül választhatnak.

 

 

 

2020/2021. tanévben induló osztályaink

 

5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály

Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő, jó nyelvérzékű tanulóknak ajánljuk. A képzés kezdő szintről is indul.

 • első idegen nyelv: angol
 • második idegen nyelv: német
 • 10-13. osztályokban három tantárgyat angol nyelven tanítunk, az előírt tantárgyakból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenni
 • a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre valamint hittan oktatásra fordítjuk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén

 

4 évfolyamos
gimnáziumi osztály

 • első idegen nyelv: angol
 • második idegen nyelv: német
 • a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre és hittan oktatásra fordítjuk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén

 

További lehetőségek a gimnáziumi képzések ideje alatt:

-   ECL nyelvvizsga

-   ECDL vizsga

-   CISCO képzés

 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) osztályok:
informatika ágazat, rendészet és közszolgálat ágazat

Az informatika vagy a közszolgálati pálya iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk.

 

 • idegen nyelv: angol vagy német
 • ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgyak:
  • informatika ágazat: fizika
  • rendészet és közszolgálat ágazat: biológia
 • szakmai érettségi vizsga a 12. és 13. évfolyam végén
 • megszerezhető szakképesítések
  • informatika ágazatban:
   Szoftverfejlesztő és –tesztelő
   Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
  • rendészet és közszolgálat ágazatban:
   Közszolgálati technikus

További lehetőségek a képzés ideje alatt:

-   ECL nyelvvizsga

-   ECDL vizsga

-   CISCO képzés

 

 Felnőttoktatás

 

4 évfolyamos gimnáziumi osztály idegen nyelv: angol vagy német

 • tandíjmentes képzés
 • esti vagy nappali munkarend
 • a tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat

A képzés előnyei:

 • Tanulás munka mellett
 • Diákigazolvány
 • Továbbtanulási lehetőség
 • Nyelvvizsga szerzési lehetőség
 • Könnyen megközelíthető helyszín

  

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Felvételi tájékoztató 2020/2021
Az EURO Baptista Gimnázium felvételi tájékoztatója.