EURO Baptista Gimnázium felvételi tájékoztatója 
2017/2018. tanév


Magas szintű nyelvoktatás és informatikai képzés egy helyen. Röviden így lehetne jellemezni iskolánkat. Az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 20 éve működik. A Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 2009 szeptemberében indította első évfolyamát. Az iskola alapítója az Euro Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány, fenntartója 2013. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat. Iskolánk fenntartója és vezetése elkötelezettje a folyamatos megújulásnak és változásnak, megőrizve a múlt értékeit. Évről évre bővítjük képzési kínálatunkat, ezzel biztosítva diákjainknak a minél sikeresebb továbbtanulást. 2009 szeptemberétől a jó nyelvérzékű tanulók országos beiskolázású két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályba is jelentkezhetnek. Az intézményben a közismereti tárgyak magas szintű elsajátíttatása mellett kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, melyet az egyes tanulók képességeihez igazítunk. A tanulást számítógépes programok is segítik. Az intézmény egyik célja, hogy a gyerekek legalább két idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Ez manapság elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Angol és német nyelvet oktatunk. 2014-ben képzési palettánk felsőoktatással egészült ki. 

 

ECL nyelvvizsga


A diákoknak angol és német nyelvű akkreditált ECL nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van az iskolában. (A nyelvvizsgarendszer hivatalos honlapja a www.ecl.hu) Nemcsak az idegen nyelvek, hanem az informatika oktatására is nagy hangsúlyt fektetünk. Az intézményben a gyerekek felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re. A világ 80 országában elismert vizsga letételével a tanulók olyan informatikai ismeretek birtokába jutnak, amelyekre minden területen támaszkodhatnak a jövőben. Iskolánkban Cisco Lokális Hálózati Akadémia működik. Az akadémia programja alapján oktatóink

  • a számítógépes hálózatok építését, tervezését és karbantartását,
  • vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését,
  • hardveres alapismereteket

tanítanak diákjainknak. A program során a hallgatók az elméleti tananyagot és a vizsgafeladatokat online érhetik el, míg a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő CISCO labor-ban folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes, beépül a szakmai informatika órák anyagába. Az érdeklődők számára tanfolyamokat is szervezünk.

 

CISCO és informatika

A 2012/2013. tanévtől iskolánkban egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszer működik. A mérések során feltérképezzük az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez szükséges képességek meglétét (írás, olvasás, szövegértés, emlékezet, figyelem, elemi számolás, tanulási képesség). Az eredmények ismeretében tanulói profilt készítünk, ami az egyéni fejlesztési terv alapja. A fejlesztések során törekszünk a készségek, képességek optimális szintjének elérésére. A mérési és fejlesztési rendszerünk lényege, hogy minden gyermeknél a hétköznapi boldoguláshoz szükséges alapvető képességeket mérjük, és a továbbiakban egyénre szabottan fejlesszük.

Célunk, hogy tanulóink elérjék képességeik maximumát. A rendszer várható eredménye, hogy minimálisra csökken a lemaradók száma, javul a tanulmányi eredményük és sikereik eredményeképpen a gyermekek jobban érzik magukat az iskolában. Szakértői vélemény alapján és iskolatípustól függően fogadunk sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulókat is. Az EURO innovációs stratégiai elképzelése a multimédiás eszközökkel megvalósított szakmai oktatás. Ennek érdekében kezdeményeztük a szakmai fejlesztéseket. Az oktatók átképzését és a beruházásokat is ennek érdekében valósítottuk meg. Az elmúlt évek sikeres pályázatait, azok eredményeit a nevelési, oktatási tevékenységekben kamatoztattuk. Az iskolánkban végzett diákok az eredményes érettségi vizsga után elégedetten folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban, illetve érettségi utáni képzésben akár intézményen belül is.

 

Az ITSH Start Program gimnáziumunkban


Az IT Services Hungary (ITSH), Magyarország legnagyobb infokommunikációs munkaadója több éve szoros kapcsolatot ápol oktatási intézményünkkel. Az együttműködés új elemeként a vállalat elindította a „Start” elnevezésű programját, melynek célja az informatikai oktatást végző középiskolák támogatása a szaktudással rendelkező munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében. Az érettségizetteknek szóló OKJ-s képzések az ITSH-val együttműködésben valósulnak meg, így a diákok egy népszerű és piacképes szakmát tanulnak, megnövelve ezzel elhelyezkedési esélyeiket. A képzésben tanuló diákjaink sikeres vizsga esetén emelt szintű szakmai képzettséget és nemzetközi minősítéseket szerezhetnek, majd – a sikeres felvételi interjút követően – valós karrierlehetőség várja az IT Services Hungary-nél.

 

„Kultúrmorzsák” az EURO-ban

 

A szalagtűző ünnepségünkön a maturandusok min-den évben szalagot kapnak. A nagyszabású esemény helyszíne immár hagyományosan a Kölcsey Központ nagyterme. Szintén tradíció a végzős osztályok produkcióin kívül a tanárok és a diákok közös tánca. 2014. tavaszán illusztrációkkal tarkított irodalmi kiállítást nyitottunk meg iskolánk aulájában tanulóink munkáiból „A szavak ereje” címmel. Az ifjú alkotók már régóta foglalkoznak versírással, részt vettek verse-nyeken, publikálták verseiket. Egyik kiállítónk David Arts Alkotói Nívódíjat is kapott 2013-ban. A 20 vershez egyéni, sajátos illusztráció is készült, megmutatva ezzel az alkotók színes, érdekes, izgalmas, kreatív egyéniségét, s azt, hogy a szavaknak tényleg hatalmas ereje van. A Cipősdoboz akció lezárásaként 2013. decemberében délután megtelt az EURO aulája. Az iskola diákjai és pedagógusai több mint 60 darab cipősdobozt állítottak össze a debreceni rászoruló gyermekeknek, csatlakozva az iskola fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat adománygyűjtési akciójához. A cipősdobozokat Szenczy Sándor elnök adta át.

 

2014. tavaszán illusztrációkkal tarkított irodalmi kiállítást nyitottunk meg iskolánk aulájában tanulóink munkáiból „A szavak ereje” címmel. Az ifjú alkotók már régóta foglalkoznak versírással, részt vettek verse-nyeken, publikálták verseiket. Egyik kiállítónk David Arts Alkotói Nívódíjat is kapott 2013-ban. A 20 vershez egyéni, sajátos illusztráció is készült, megmutatva ezzel az alkotók színes, érdekes, izgalmas, kreatív egyéniségét, s azt, hogy a szavaknak tényleg hatalmas ereje van.

 

A Cipősdoboz akció lezárásaként 2013. decemberében délután megtelt az EURO aulája. Az iskola diákjai és pedagógusai több mint 60 darab cipősdobozt állítottak össze a debreceni rászoruló gyermekeknek, csatlakozva az iskola fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat adománygyűjtési akciójához. A cipősdobozokat Szenczy Sándor elnök adta át.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Felvételi tájékoztató 2017/2018
Az EURO Baptista Gimnázium felvételi tájékoztatója.