2019/2020. tanévben induló osztályok az EURO-ban

 

01 kód
5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű 
gimnáziumi osztály

Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő, jó nyelvérzékű tanulóknak ajánljuk. A képzés kezdő szintről is indul.

 

 • első idegen nyelv: angol
 • második idegen nyelv: német
 • 9-12. osztályokban három tantárgyat angol nyelven tanítunk, az angol nyelven tanított tantárgyakból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenni
 • a szabadon választható órakeretben hittant és informatikát oktatunk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén

 

További lehetőségek a gimnáziumi képzés ideje alatt:

 • ECL nyelvvizsga
 • ECDL vizsga
 • CISCO képzés

 

02 kód
4 évfolyamos gimnáziumi osztály

 

 

 • idegen nyelv: angol és német
 • a szabadon választható órakeretben hittant és informatikát oktatunk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén

További lehetőségek a gimnáziumi képzés ideje alatt:

 • ECL nyelvvizsga
 • ECDL vizsga
 • CISCO képzés03 kód 
4 évfolyamos testnevelés tagozatos gimnáziumi osztály

A sport iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk.

 • idegen nyelv: angol és német
 • a szabadon választható órakeretben hittant, informatikát és testnevelést oktatunk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén

További lehetőségek a gimnáziumi képzés ideje alatt:

 • ECL nyelvvizsga
 • ECDL vizsga
 • CISCO képzés

 

 

04, 05 kód 
4 + 1 évfolyamos szakgimnáziumi osztályok, informatika ágazat,
rendészet és közszolgálat ágazat

Az informatika és a közszolgálati pálya  iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk.

 • idegen nyelv: angol vagy német
 • ágazathoz kapcsolódó tantárgyak:
  • informatika ágazat: fizika
  • rendészet és közszolgálat ágazat: biológia
 • szakmai érettségi vizsga 12. osztály végén
 • megszerezhető szakképesítések:
  • nformatika ágazatban:
   • Informatikai rendszerüzemeltető
    (Irodai informatikus mellék-szakképesítéssel)
  • rendészet és közszolgálat ágazatban:
   • Közszolgálati ügyintéző
    (Közszolgálati ügykezelő mellék-szakképesítéssel)

További lehetőségek a képzés ideje alatt:

 • ECL nyelvvizsga
 • ECDL vizsga
 • CISCO képzés

 

 

Felnőttoktatás
4 évfolyamos gimnáziumi osztály

 

 • idegen nyelv: angol vagy német
 • tandíjmentes képzés
 • esti vagy nappali munkarend
 • a tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat

 A képzés előnyei:

 • Tanulás munka mellett
 • Diákigazolvány
 • Továbbtanulási lehetőség
 • Nyelvvizsga szerzési lehetőség
 • Könnyen megközelíthető helyszín

 

Jöjjenek, szívesen látunk mindenkit! Körbevezetjük, elmondjuk a lehetőségeket.

 

Beiratkozás

2019. június 21-től - Debrecen, Angyalföld tér 7. 

Középiskolai felvételi eljárás

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A felvételi rangsor a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi jegyei alapján készül

(matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történe-lem, idegen nyelv tantárgyak alapján).

A 2011. évi CXC. törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében azokat a tantárgyakat vesszük figyelembe, amelyekből a tanuló érdemjeggyel rendelkezik.

 

Felvételi vizsga: nincs

Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

 

Fontos időpontok:

Jelentkezési lapok beérkezése a középiskolákba:
2019. február 18.

Ideiglenes felvételi jegyzék:
2019. április 12.

Végleges felvételi jegyzék:
2019. április 23.

A tanulók kiértesítése:
2019. április 30.

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 

4031 Debrecen Angyalföld tér 7.
Telefon/fax: 52/423-472 (munkanapokon 8-16 óra között)
honlap: euro.baptistaoktatas.hu

Igazgató: Novákné Kónya Zita
Információ: +36 20/978-6335
Igazgatóhelyettesek:
Kun Lászlóné +36 30/915-5007 
Kapusiné Tóth Zsuzsanna +36 20/373-0932