Rendkívüli felvételi!

Naprakész, versenyképes tudás, bővülő lehetőségek

Az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola képzéseiről

 

Napjainkban az idegen nyelven való kommunikáció és az informatikai ismeretek hatalmas előnyhöz juttatják a nálunk végzett diákokat. Gimnáziumunk magyar-angol két tanítási nyelvű képzésében az angol nyelvet oktatjuk emelt óraszámban. A diákok kis létszámú csoportokban, a szóbeli készségek egyéni megerősítésével, interaktív eszközök felhasználásával bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik idegen nyelvi kompetenciájukat. Célunk, hogy az intézményben a közismereti tárgyak magas szintű elsajátíttatása mellett kiemelt szerepet kapjon a nyelvoktatás. A nyelvi képzést anyanyelvi lektor és számítógépes programok segítik. Fontos számunkra, hogy a gyerekek lehetőleg két idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Az angol mellett német nyelvet oktatunk. A diákoknak lehetőségük van angol és német nyelvű nyelvvizsga megszerzésére helyben, hiszen az iskolában akkreditált ECL nyelvvizsgahely működik.
A nyelvvizsgarendszer hivatalos honlapja a www.ecl.hu.

Intézményünkben nagy hagyománya van az informatika oktatásának, melyet négy informatikai szaktanterem és egy CISCO labor támogat. Eszközparkunkat a közismereti tantárgyak oktatásában is használjuk. Tanulóink tanórai kereten belül felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re. A felkészítés és a vizsgák szervezése folyamatos.

Az országban az elsők között csatlakoztunk a Cisco Lokális Hálózati Akadémiai programhoz (2003). Az akadémia programja alapján oktatóink a számítógépes hálózatok építését, tervezését és karbantartását, vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését, illetve hardveres alapismereteket tanítanak a diákoknak. A program során a tanulók az elméleti tananyagot, illetve a vizsgákat online érhetik el, míg a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő CISCO laborban folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes és többnyire beépül a szakmai informatika órák anyagába. Az IT Service Hungary (ITSH) Start programjában való részvételünk növeli a diákjaink elhelyezkedésének esélyeit.

A 2017/2018-as tanévtől új lehetőségként a rendészet és közszolgálat ágazatban 9. évfolyamtól szakgimnáziumi osztályt, érettségi után pedig Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01) szakképzési osztályt indítunk. Tanulóink itt elsajátíthatják többek között a személy- és vagyonvédelmi ismereteket, az ügyfélszolgálati kommunikációt, a rendészeti szakmai idegen nyelvet és szakmai informatikát. Megismerhetik a rendvédelmi szervek működését és alapfeladataikat, az önvédelmet és intézkedéstechnikát, a magánbiztonság és vagyonvédelem témakörét, az e-közigazgatást.

Emelt- és középszintű érettségi vizsgára készítünk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, földrajz, biológia, informatika és az ágazati szakmai tantárgyakból, igény esetén a helyi tantervünkben szereplő tantárgyakból. Kiemelten foglalkozunk mind a tehetséges, mind a hátrányos helyzetű tanítványainkkal. Ezt támogatja az egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszerünk. Iskolánk fenntartója és vezetése elkötelezettje a folyamatos megújulásnak és változásnak, megőrizve a múlt értékeit. Ennek érdekében évről évre bővítjük képzési kínálatunkat, biztosítva diákjainknak a minél sikeresebb továbbtanulást.

2017/2018. tanévben induló osztályaink

Általános iskolát végzetteknek

  1. 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály
  2. 4 évfolyamos informatika tagozatos gimnáziumi osztály
  3. 4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály, informatika ágazat
  4. 4 évfolyamos szakgimnáziumi osztály, rendészet és közszolgálat ágazat
  5. 4 évfolyamos felnőttoktatási gimnáziumi osztály

Érettségizetteknek

  1. 2 évfolyamos Közszolgálati ügyintéző szakképzési osztály (OKJ 54 345 01)

Székhely: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.

Email: euro@baptistaoktatas.hu  

Honlap: euro.baptistaoktatas.hu

tel.: 52/423-472, 20/501-2658

 

 „…és vállalkozz nagy tettekre…”

„…attempt great things…”

 William Carey