Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Pótfelvételi tájékoztató

EURO Baptista

Két Tanítási Nyelvű

Gimnázium és Technikum

EURO Baptist Bilingual Secondary Grammar School and

Secondary Technical School

 

Felvételi tájékoztató

2024/2025. TANÉV

 

„…és vállalkozz nagy tettekre…”

„…attempt great things…”

 

Pótfelvételi tájékoztató 2024/2025 

 

FIGYELEM!

A mindenkori aktuális információk a honlapon követhetők:

euro.baptistaoktatas.hu

 

 

 

Magas szintű nyelv-oktatás, informatikai, rendészet-közszolgálati képzés egy helyen.

Röviden így lehetne jellemezni iskolánkat.

Az EURO több mint 20 éve működik, alapította az EURO Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány. Az iskola fenntartója 2013. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat.

Az intézményben a közismereti tárgyak magas szintű elsajátíttatása mellett kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, melyet az egyes tanulók képességeihez igazítunk. Az intézményünkben angol és német nyelvet oktatunk.

 

 

 


ECL nyelvvizsga

 

A diákoknak angol és német nyelvű akkreditált ECL nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van az iskolában. (A nyelvvizsgarendszer hivatalos honlapja a www.ecl.hu)

Nemcsak az idegen nyelvek, hanem az informatika oktatására is nagy hangsúlyt fektetünk.

Az intézményben a gyerekek felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re.

 

 


 

Iskolánkban Cisco Lokális Hálózati Akadémia működik. Az akadémia programja alapján oktatóink

 • a számítógépes hálózatok építését, tervezését és karbantartását,
 • vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését,
 • hardveres alapismereteket tanítanak diákjainknak.

A program során a hallgatók az elméleti tananyagot és a vizsgafeladatokat online érhetik el, míg a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő CISCO laborban folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes, beépül a szakmai informatika órák anyagába. Az érdeklődők számára megfelelő létszám esetén tanfolyamokat is szervezünk.

A Deutsche Telekom IT Solutions Magyarország egyik legnagyobb infokommunikációs munkaadója több éve szoros kapcsolatot ápol oktatási intézményünkkel. Az együttműködés új elemeként a vállalat elindította a „Start” elnevezésű programját, melynek célja az informatikai oktatást végző középiskolák támogatása a szaktudással rendelkező munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében.

Az informatikai képzéseinket segíti az DT-ITS-sel való együttműködés, így a diákok népszerű és piacképes szakma elsajátításával növelhetik elhelyezkedési esélyeiket. Sikeres vizsga esetén emelt szintű szakmai képzettséget és nemzetközi minősítéseket szerezhetnek, majd a felvételi interjút követően valós karrierlehetőség várja őket a DT-ITS-nél.

 

2020 februárjában együttműködési megállapodást kötöttünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Bekapcsolódtunk az Egyetem Ludovika Partneriskola Programjába, melynek köszönhetően tanulóink részt vehetnek az egyetemi rendezvényeken. Az Egyetem várja a továbbtanulni szándékozó közszolgálaton végzett diákjainkat.

 

A 2012/2013. tanévtől iskolánkban egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszer működik.

A mérések során feltérképezzük az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez szükséges képességek meglétét (írás, olvasás, szövegértés, emlékezet, figyelem, elemi számolás, tanulási képesség). Az eredmények ismeretében tanulói profilt készítünk, ami az egyéni fejlesztési terv alapja. A fejlesztések során törekszünk a készségek, képességek optimális szintjének elérésére.

A mérési és fejlesztési rendszerünk lényege, hogy minden gyermeknél a hétköznapi boldoguláshoz szükséges alapvető képességeket mérjük, és a továbbiakban egyénre szabottan fejlesszük. Célunk, hogy tanulóink elérjék képességeik maximumát. A rendszer várható eredménye, hogy minimálisra csökken a lemaradók száma, javul a tanulmányi eredményük, és sikereik eredményeképpen a gyermekek jobban érzik magukat az iskolában. Szakértői vélemény alapján és iskolatípustól függően fogadunk sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulókat is. Az iskolánkban végzett diákok az eredményes érettségi vizsga után felkészülten folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban, illetve érettségi utáni képzésben, lehetőség szerint akár intézményen belül is.


 

EURO-s életképek

A szalagtűző ünnepségünkön a maturandusok minden évben szalagot kapnak. A nagyszabású eseményen tradíció a végzős osztályok produkcióin kívül a tanárok és a diákok közös tánca.

 

A Cipősdoboz akció keretében minden év decemberében megtelik az EURO aulája. Az iskolában cipősdobozt állítunk össze ajándékként diákjainknak, csatlakozva az iskola fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat országos adománygyűjtési akciójához, melynek fővédnöke Dr. Szilágyi Béla.

 

Elsősavatásaink is jó hangulatban telnek minden alkalommal. Játékos, sport- és ügyességi feladatokkal, sorversenyekkel, eskütétellel: „EURO-s diákként fogadom, hogy teljes szívemmel és lelkemmel iskolánknak hűséges és oszlopos diákja leszek…Tanáraimnak és diáktársaimnak a tiszteletet megadom, így leszek teljes értékű EURO-s diák.”

 

Hagyományteremtő céllal rendeztük meg 2018 áprilisában első Diákkonferenciánkat. Vállalkozó kedvű tanulóink adtak elő különböző témákban: programozás; cukorbetegség; az Y-, Z-generáció; a nonverbális kommunikáció… Reméljük, tavasszal ismét meg tudjuk rendezni!

 


 

Szakmai képzéseinkről

Rendészet és közszolgálat ágazati képzés:

Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)

 

Elsajátítja az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a közigazgatás vonatkozó legfontosabb szabályait.

Pszichológiai és szociológiai ismeretek segítségével határozottan és magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és az állampolgárokkal együttműködve végzi feladatait.

Személyesen eljárva írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. Jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan.

Ügyeket kezel, eljárási jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó szabályok adta keretek között.

Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el.

Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat kezel papír alapon és elektronikus formában.

A diákok az elméleti, intézkedéstaktikai és önvédelmi ismereteket olyan oktatóktól tanulják, akik több évtizedes rendészeti kiképzői tapasztalattal rendelkeznek. Debrecenben egyedülálló módon iskolánkban van lehetőség ezen ismeretek tanórai elsajátítására.

 

 

 


 

Informatika ágazati képzés:

Informatikai rendszer– és alkalmazás–üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)

Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában, csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt.

Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működését és frissítését biztosítja. Segítséget nyújt az alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el.

Informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet.

Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel.

 


 

2023/2024. tanévben induló osztályaink

5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály

(kód: 0001)

 

Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő, jó nyelvérzékű tanulóknak ajánljuk. A képzés kezdő szintről is indul.

 • első idegen nyelv: angol
 • második idegen nyelv: német

-        9-12. osztályokban három tantárgyat (matematika, történelem, földrajz) angol nyelven tanítunk, az előírt tantárgyakból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenni

 • a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre valamint hittan oktatásra fordítjuk
 • ha a rendes érettségi vizsgán célnyelvből emelt szinten, és az idegen nyelven tanított tantárgyak közül kettőből célnyelven vizsgáznak - jeles nyelvi érettségi esetén felsőfokú nyelvvizsgát kapnak, ezáltal teljesítik a felsőfokú oktatáshoz szükséges követelményeket

4 évfolyamos gimnáziumi osztály

(kód: 0002)

 

 • első idegen nyelv: angol
 • második idegen nyelv: német
 • a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre és hittan oktatásra fordítjuk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén
 • További lehetőségek a gimnáziumi képzések ideje alatt:

-        ECL nyelvvizsga, ECDL vizsga, CISCO képzés

2023/2024. tanévben induló osztályaink

5 évfolyamos technikumi osztályok:

Informatika ágazatban:

(kód: 0003)

 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
(OKJ 54 481 09)

Rendészet és közszolgálat ágazatban:

(kód: 0004)

 

Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)

Az informatika vagy a közszolgálati pálya iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk.

 • idegen nyelv: angol vagy német
  • ágazathoz kapcsolódó tantárgyak:

-        informatika ágazat: fizika

-        rendészet és közszolgálat ágazat: biológia

 • érettségi vizsga a 12. és 13. évfolyam végén
 • lehetőségek a képzés ideje alatt:

-        ECL nyelvvizsga

-        ECDL vizsga

-        CISCO képzés

 

FIGYELEM!

A mindenkori aktuális információk a honlapon követhetők:

euro.baptistaoktatas.hu

 


 

2023/2024. tanévben induló osztályaink

Felnőttoktatás

4 évfolyamos gimnáziumi osztály

 • idegen nyelv: angol vagy német
 • tandíjmentes képzés
 • esti vagy nappali munkarend
 • a tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat

A képzés előnyei:

 • Tanulás munka mellett
 • Diákigazolvány
 • Továbbtanulási lehetőség
 • Nyelvvizsga letételének lehetősége
 • Könnyen megközelíthető helyszín

Érettségi utáni szakképzés

keretein belül megszerezhető szakképesítések:

 • Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)
 • Informatikai rendszer– és alkalmazás–üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)

 


 

Versenyeink

A 2022/2023-es tanévben versenyeket hirdetünk Hajdú-Bihar megye 7. és 8. osztályos diákjai számára. Itt az alkalom, megmutathatod nekünk és a megye többi tanulójának, hogy mit tudsz! Legyél részese játékos, izgalmas vetélkedőinknek! Ismerd meg iskolánkat, tanárainkat, töltsük el együtt hasznosan, vidáman az időt!

 

EURO-ENGLISH angol csapatverseny

3 fős csapatok jelentkezését várjuk.

Időpont: 2022. november 15. kedd – 13:00

 

EURO-INFO informatikai csapatverseny

3 fős csapatok jelentkezését várjuk.

Időpont: 2022. november 16. szerda – 13:00

 

 

A versenyek helyszíne:

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.

Jelentkezés: mindkét versenyünkre 2022. november 11-ig, az euro@baptistaoktatas.hu címen név, iskola, osztály, elérhetőség, csapatnév megadásával. Nevezési díj nincs.

Szeretettel várjuk a versenyzőket és kísérőiket!

 

 

 

I

 

 

E

U

R

O

 

 

 

N

 

 

N

 

 

 

 

F

 

 

G

E

U

R

O

 

 

L

I

S

H


 

Középiskolai felvételi eljárás

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe. Felvételi vizsga nincs.

A felvételi rangsor a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi jegyei alapján készül (matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján). A 2011. évi CXC. törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében azokat a tantárgyakat vesszük figyelembe, amelyekből a tanuló érdemjeggyel rendelkezik.


 

Fontos időpontok

Jelentkezési lapok beérkezése a középiskolákba:
2023. február 22.

Ideiglenes felvételi jegyzék:
2023. március 17.

Végleges felvételi jegyzék:
2023. április 22.

A tanulók kiértesítése:
2023. április 28.


 

Nyílt napok:

2022. október 12. (szerda) 9:00-17:00

2022. november 9. (szerda) 9:00-17:00

 


 

Elérhetőségeink:

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.

Telefon: 52/423-472 (munkanapokon 8-16 óra között)

E-mail: euro@baptistaoktatas.hu
euro.baptistaoktatas.hu

Igazgató: Novákné Kónya Zita

+36 20/978-6335

Igazgatóhelyettesek:

Kapusiné Tóth Zsuzsanna: +36 20/373-0932

Rakovits Árpád: +36 20/519-9775

GALÉRIA

CSATOLT DOKUMENTUMOK