Üdvözöljük iskolánk weboldalán

A tanév eseménynaptára

Az EURO Baptista Gimnázium és Technikum 2022/2023-es tanév eseménynaptára

Dátum

Esemény

2022. év

 

08.18. 10:00

Alakuló értekezlet

08.23-26.

Javítóvizsgák

08.31.

Tanévnyitó értekezlet

08.31-ig

Munkaközi leírások aktualizálása – szerződések megkötése

08.30.

9:00.

Nevelőtestületi nyitóértekezlet

Tűz és Munkavédelmi oktatás

09.01.

8:00

Tanévnyitó, első tanítási nap

Kinevezések,munkaszerződések megkötése

09.01

A fizikai állapot – és edzettség vizsgálatának kezdőnapja (Netfit)

09.01.

 

09.02-től

Tankönyvosztás

09.05.

 

09.05.-09.09.

Előzetes érettségi jelentkezési lapok kitöltése

 

09.09.

Jelentkezési határidő szakkörökre, emelt szintű érettségi felkészítésre

09.09.

KIR ellenőrzés

09.12.

Önértékelési megbeszélés

09.12.-23.

Induló készség, képesség mérések a 9-10. évfolyamokon

09.14.

17:00

Szülői értekezlet

09.14.

 

09.14.

 

09.14.

Tankönyv pótrendelés

09.16.

Kilencedikes avató

09.23.

Jegyek, aláírások ellenőrzése, hiányzás, problémák jelzése

09.23.

Bemeneti mérés megszervezése adatszolgáltatás lezárása

09.26.

 

09.26.

Közzétételi lista ellenőrzése, honlap ellenőrzése

09.26.

Tanulmányi területek meghatározása

Tanügyi nyomtatványok /bizonyítványok/ rendelése

09.26.-10.07.

Bemeneti mérés – 10. évfolyam

09.26-09.30.

Teremtés hete

09.28.

Keretszámok fenntartónak

09.30.

Magyar diáksport napja

09.30.

Normatíva-létszám

Statisztikai adatszolgáltatás kezdete

09.30.

Osztályozóvizsga témaköreinek közzététele

09.30.

Képesítő vizsgák időpontjainak közzétételéhez kapcsolódó intézményi adminisztráció, szervezés

09.30.-10.01.

Nyelvvizsga

10.01.

Statisztikai adatgyűjtés kezdete

10.09-ig

Fenntartót értesíteni a következő tanévben indítandó osztályokról

10.06.

Aradi vértanúk napja, megemlékezés

10.05.

Tűzriadó

10.10.-10.14.

Különbözeti vizsgák

10.12. 9:00

Nyílt nap – bemutatóval

10.14.-10.27.

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

10.14.

KIR, OSAP

10.15.

Szombat munkanap – Október 31. ledolgozása

10.19.

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása

10.21.

Megemlékezés október 23-ról. Rövidített órák, 5 perces szünet.

10.21.

Felvételi tájékoztató

10.21.-11.02. között

Általános iskolák kiértesítése a 9-10. évfolyamon elért eredményeikről.

KIR rendszerben közzétenni a közzétételi lista adatokat és dokumentumokat

10.23.

Nemzeti ünnep

10.28.

Megemlékezés a Reformáció napjáról

10.28.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tanítás nélküli munkanap – Pályaorientációs nap

10.30.

Normatíva pótigénylés

10.31.

Reformáció napja

11.01.

Mindenszentek

10.31.-11.04.

Őszi szünet

11.04.

 

11.07.

Őszi szünet utáni első tanítási nap – projektnap

11.09. 9:00

Nyílt nap

11.11.

Szalagtűző ünnepség

11.15.

Statisztika módosítás kérés

11.21-11.25.

Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák

11.17.

Angol verseny 7-8. osztályosoknak

11.18.

Informatika verseny 7-8. osztályosoknak

11.26.-11.26.

Nyelvvizsga

11.25.

Pedagógus portfólió feltöltése

11.23.

Hálaadás napja, megemlékezés

11.30.

Tanfelügyeleti ellenőrzés teendőinek megszervezése, rögzítése - OH honlap. Dokumentum feltöltés: Ped.prog., Szmsz, Házirend.

11.30.

11. évfolyam kimeneti mérés adatszolgáltatás

12.09.

Bemeneti mérés adatszolgáltatás lezárása.

12.14.-12.21.

Tematikus hét, ünnep

(Karácsony), Cipősdoboz osztás

12.14

 

12.15.

OH minősítő eljárás (2023.06.30-ig) időpontjainak rögzítése a munkatervben

12.20.

Rövidített órák

12.21.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

12.21.

Tantestületi értekezlet

12.22-01.02.

Téli szünet

 

 

2023.év

 

 

 

01.01.

Az arra érdemesek átsorolása (magasabb fizetési fokozat, 3 évenkénti léptetés). Kötelező legkisebb munkabérre jogosult 107 ill. 110%-ra korrigálása

01.02.

költségvetési beszámoló elkészítése

01.03.

Téli szünet utáni első tanítási nap

01.03.-03.31.

Szakmai ellenőrzésre felkészülés - Mindennapos testnevelés teljesítése és dokumentálása. (2023.03.31-ig)

01.09.

NETFIT mérés kezdete

01.09.-01.13.

Osztályozóvizsgák

01.21.

Általános felvételi eljárás kezdete

01.19.

Osztályozó értekezlet

01.20.

Első félév vége

01.27.

Félévi értesítő kiosztása

01.31.

Az ellenőrzésre jogosult hatóság KIR-en keresztül rögzített ellenőrzési terve alapján felkészülés a hatósági ellenőrzésre

01.31.

Normatíva igénylés

02.01.

Hatósági ellenőrzés intézményi feladatainak kijelölése

02.02.

Félévi értekezlet, nevelésmentes nap

jegyzőkönyveinek megküldése a fenntartó részére

02.02.

 

02.03.

Ágazati alapvizsga 14.F

02.03.-02.04.

Nyelvvizsga

02.07.-02.11.

Próbaérettségi a 12. évfolyamon – magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv

02.08.

17:00

Szülői értekezlet, szülői kérdőívezés

02.10.

KIR lemorzsolódás

02.15.

 

02.15.

Tájékoztatás az ITM miniszter által közzétett 2022 évre tervezett továbbképzésekről

02.22.

 

02.24.

Megemlékezés:

Február 25.-A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

02.24.

Baptista iskolák angol és informatika versenye

02.21.-02.25.

Kisérettségi magyarból, történelemből és idegen nyelvből a 11. évfolyamon

02.28.

2024. minősítési keretszámok megjelenése

03.01.

2022. évi minősítésről tájékoztató a nevelőtestületnek

03.01.

Érettségi vizsgákra jelentkezőkről jelentés – OH, Fenntartó

03.06-03.10.

Tematikus hét („PÉNZ7”-pénzügyi és vállalkozói témahét)

03.10.

2023/2024-es tanévre beiskolázási terv

03.06. – 06-09.

Kompetenciamérés – kimeneti mérés – Részletek később várhatók

03.07.

 

03.14.

Megemlékezés március 15-ről

03.15.

Nemzeti ünnep

03.17.

 

03.23.

Próbaérettségi matematikából a 12. évfolyamon

03.27.-03.31.

Tematikus hét (digitális témahét)

03.25.

 

03.31.

2022-es minősítő vizsgákra jelentkezés (04.17-ig rögzíteni)

03.31.

Szakmai ellenőrzés lezárása – intézményi adminisztráció

03.31.

 

03.31.-04.01.

Nyelvvizsga

04.03-04.05.

Tematikus lelki hét – Spirit week

04.05.

 

04.05.

Megemlékezés Húsvétról

04.05.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

04.06.-04.11.

Tavaszi szünet

04.12.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

04.13.

 

04.14.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

04.17.-04.21.

 

Végzős tanulók osztályozó vizsgái

04.19.

Szülői értekezlet a végzősöknek

04.20.

(felmérése 05.20-ig)

Tájékoztató a fenntartó jóváhagyását követően, azokról a tantárgyakról (pedagógusok személyéről), amelyekből a tanulók a 2023/2024-es tanévben választhatnak, továbbá tájékoztatás az érettségi vizsgára való felkészítés szintjéről és az ágazati tanulási irányokról

04.17-04.21.

Követő képesség és készség mérések a 9-10. évfolyamokon

04.21.

 

04.21.

Netfit lezárása és 05.30-ig feltölteni

04.22.

Tankönyvrendelés

04.24.-04.28.

Tematikus hét (fenntarthatósági témahét)

04.26.

Végzősök osztályozó értekezlete

04.28.

 

04.28.

Intézkedési terv lemorzsolódással kapcsolatban

05.01.

Munka ünnepe

05.02.

Szerenád

05.04.

Végzősök utolsó tanítási napja

05.05.

Ballagás

05.05.

 

05.08.

Rendkívüli felvételi eljárás kiírása

05.08.

Tanítás nélküli munkanap

05.09.

Tanítás nélküli munkanap

05.10.

Tanítás nélküli munkanap

05.11.

 

05.12.

 

05.16.

 

05.13.

 

05.17.

 

05.18.

 

05.11.

 

05.15.

Gyógytestnevelés felmérés az EMMI rendelet 142 §-ának megfelelően

05.17.

10:00

Szakmai írásbeli vizsga 2/14. F

05.19.

Szakmai szóbeli vizsga 2/14. F

05.19.

 

05.19.

Döntés a rendkívüli felvételi eljárásról

05.19.

Fenntartó-KH módosítás

05.22.

Szabadon választható tantárgyak felmérése

05.25.

Imanap az iskolában

05.26.

Megemlékezés – Pünkösd

05.27.

Normatíva-létszám KIR adatszolgáltatás

05.31.

Diáksportkör igények felmérése

05.31.

Tankönyv és kötelező olvasmányok jegyzékének közzététele

05.29.-06.02.

Osztályozóvizsgák

06.01.

Felvételi jogorvoslat vége

06.02.

Megemlékezés:

Június 04. – Nemzeti Összetartozás Napja

06.07.

Pedagógiai munka elemzése, intézkedési terv készítése

06.07.

Szülők tájékoztatása az ingyenes tankönyvekről

06.07.

Osztályozó értekezlet

 

06.09.

Kompetencia mérés záró nap

06.09.-06.10.

Nyelvvizsga

06.10.

DÖK nap

06. 14.

Tanítás nélküli munkanap a szakgimnázium, technikum számára

 

06.15.

Utolsó tanítási nap

 

06.15.

Netfit feltöltése az informatikai rendszerre, lezárása

06.15.

Kimeneti mérés adatszolgáltatás lezárása

06.16.

Ágazati alapvizsga 10. évfolyam

05.19.

Döntés a rendkívüli felvételi eljárásban

06.19.-06.30.

 

06.20.

Bizonyítványosztás

Tanévzáró

06.22.

Beiratkozás

06.24.

Lemorzsolódás, KIR

06.30.

Szakértői bizottság felülvizsgálatok

06.30.

OH – 2024-es minősítő eljárásba való bekerülés

06.30.

Átszervezések bejelentése

06.30.

SNI-BTMN-s tanulók esedékes felülvizsgálati kérelmének elküldése

06.30.

A fenntartót tájékoztatni a hit- és erkölcstan csoportokról

06.30.

Tankönyvrendelés módosítása

07.04.

Nevelőtestületi értekezlet

07.04.

A nevelőtestület véleményezi az intézkedési tervet, fenntartónak megküldi

07.04.

Szabadságolások adminisztrálása

07.04.

Oktatási Hivatal minősítésről értesít

07.31.

2024. évi országos pedagógiai és szakmai ellenőrzésbe való bekerülés

08.21-24.

Különbözeti, osztályozó, beszámoltató, javítóvizsgák

08.14-31.

Pótbeiratkozás

08.14.

Megküldeni a tantárgyfelosztást a fenntartónak jóváhagyás céljából

08.31.

a 2022/2023-as tanév utolsó napja

KRÉTÁból tanügyi dokumentumok nyomtatása