Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskolánk

EURO Baptista Gimnázium 

 

 ,,...és vállakozz nagy tettekre..."

 

Nyugodt légkör, magas szintű nyelvoktatás és informatikai képzés egy helyen. Röviden így jellemezhetjük iskolánkat.

Iskolánk fenntartója és vezetése mindeig elkötelezettje a folyamatos megújulásnak és változásnak, megőrizve a múlt értékeit. Ennek megfelelően évről évre bővítjük képzési kínálatunkat, ezzel biztosítva diákjainknak a minél sikeresebb továbbtanulást.

Az intézmény legfontosabb célja, hogy a diákok naprakész, időtálló tudást szerezzenek tapasztalt, vállalkozó szemléletű, művelt, az újdonságokra nyitott gondolkodású tanárok segítségével a legmodernebb technikai eszközöket használva.


Az EURO indulása

Az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikumot 1996-ban alapította az Euro Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány. A kezdeti időszakban úttörő szerepet vállalva működött alapítványi iskolaként. 2009 szeptemberétől az iskola neve kiegészült a Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziummal, majd 2013 szeptemberében az iskola fenntartását átvette a Baptista Szeretetszolgálat, így egyházi fenntartásba került. 2014-től felnőttoktatással egészült ki a képzési paletta. A tanulók létszáma ekkor meghaladta a négyszáz főt. 2016 tavaszán az online felületek kerültek megújításra az euro.baptistaoktatás.hu oldal beüzemelése mellett, a social media oldalainkra is bűszkék vagyunk. Ezeken az oldalakon EURO Baptista Gimnázium néven jelentünk meg. 2016. szeptemberétől változott meg a nevünk, felvéve a szakgimnázium elnevezést nevünkbe, a törvényi változásoknak megfelelően.

A baptista iskola: Több, mint iskola

Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége szerint segítsen a szükségben élőknek. A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól illeszkedően – iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap személyisége és képességei kibontakoztatásához.

Gimnázium, szakképzés, nyelvvizsga, felnőttoktatás

Szakgimnáziumi képzésünk rendészet és közszsolgálat és sport ágazatban folyik. Az ágazati képzés érettségi után szakképzési évfolyamokon folytatható.

Gimnáziumi képzéseink fő profilja a nyelvi képzés és az informatika. A magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály jó lehetőséget nyújt a nyelvtanulásra.

Legnagyobb hagyománnyal az informatika oktatás területén rendelkezünk. Öt informatikai szaktanterem támogatja az informatika és a többi tantárgy oktatását. 2005 óta folyamatosan részt vettünk az emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolításában. 

A 2018/2019-es tanévtől kezdődően új szakgimnáziumi osztályunkba rendészet és közszolgálat ágazatra jelentkezhettek a nyolcadik osztályt végzettek.

Rendészet és közszolgálat ágazati képzésünk során tanulóink megismerkednek a realisztikus önvédelem és a hétköznapi taktika alapjaival, valamint betekintést nyernek a rendvédelmi jellegű ismeretek elméleti és gyakorlati anyagába. A diákok az intézkedéstaktikai és önvédelmi ismereteket olyan oktatóktól tanulják, akik több évtizedes rendészeti kiképzői tapasztalattal rendelkeznek. Debrecenben egyedülálló módon iskolánkban van lehetőség ezen ismeretek tanórai elsajátítására. Érettségi utáni szakképzés keretein belül pedig megszerezhetik a Közszolgálati ügyintéző szakképesítést.

Az országban elsőként indítottuk be a sport (ökölvívó) ágazati képzésünket a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökének, Erdei Zsoltnak a támogatásával. Diákjainknak érettségi után lehetőségük nyílik sportedzői végzettséget szerezni ökölvívás szakágban.

A 2019/2020. tanévben újra indul a nagy hagyományokkal rendelkező informatikai ágazati képzésünk. Érettségizett tanulóink a lehetőségeknek megfelelően több szakma közül választhatnak. 2021. szeptemberétől iduló szakképzéseink: informatika és távközlés és rendészet és közszolgálati ágazatban indulnak. 

Tanulóink tanórai keretben felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re. A felkészítés és a vizsgák szervezése folyamatos.

Az országban az elsők között csatlakoztunk a Cisco Lokális Hálózati Akadémiai programhoz. Az akadémia programja alapján oktatóink a számítógépes hálózatok építését, tervezését és karbantartását, vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését, illetve hardveres alapismereteket tanítanak a diákoknak. A program során a hallgatók az elméleti tananyagot, illetve a vizsgákat online érhetik el, míg a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő CISCO laborban folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes és többnyire beépül a szakmai informatika órák anyagába.

A diákoknak angol és német nyelvű nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van, hiszen az iskolában akkreditált ECL nyelvvizsgahely működik.

Iskolánkban egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszer működik, annak érdekében, hogy tanulóink elérhessék képességeik maximumát.

A felnőttoktatásunk 2014-től nappali és esti munkarend szerint működik. Több évfolyamon 9. 11. és 12-ben jutnak el a jelentkezők az érettségihez. Mind nappali, mind esti tagozaton érettségit szerezhetnek a hozzánk jelentkezők. A munka melletti tanulás lehetőséget teremt az érettségivel nem rendelkezők számára, hogy továbbléphessenek.

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 

4031 Debrecen Angyalföld tér 7.
Telefon/fax: 52/423-472 (munkanapokon 8-16 óra között)
honlap: euro.baptistaoktatas.hu

Igazgató: Novákné Kónya Zita
Információ: +36 20/978-6335
Igazgatóhelyettesek:
Rakovits Árpád +36 20/519-9775 
Kapusiné Tóth Zsuzsanna +36 20/373-0932