Üdvözöljük iskolánk weboldalán

2024/2025. tanévben induló osztályaink

2024/2025. tanévben induló osztályaink

5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály

Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő, jó nyelvérzékű tanulóknak ajánljuk. A képzés kezdő szintről is indul.

 •  első idegen nyelv: angol
 •  második idegen nyelv: német

   9-12. osztályokban három tantárgyat (matematika, történelem, földrajz) angol nyelven tanítunk, az előírt tantárgyakból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenni

 •     a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre valamint hittan oktatásra fordítjuk
 •     ha a rendes érettségi vizsgán célnyelvből emelt szinten, és az idegen nyelven tanított tantárgyak közül kettőből célnyelven vizsgáznak - jeles nyelvi érettségi esetén felsőfokú nyelvvizsgát kapnak, ezáltal teljesítik a felsőfokú oktatáshoz szükséges követelményeket

 

4 évfolyamos gimnáziumi osztály

 •     első idegen nyelv: angol
 •     második idegen nyelv: német
 •     a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre és hittan oktatásra fordítjuk
 •     rendes érettségi vizsga 12. osztály végén
 •     További lehetőségek a gimnáziumi képzések ideje alatt:

-    ECL nyelvvizsga, ECDL vizsga, CISCO képzés

 

2024/2025. tanévben induló osztályaink

5 évfolyamos technikumi osztályok:

 

Informatika ágazatban:

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
(OKJ 54 481 09)

Rendészet és közszolgálat ágazatban:

Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)

Az informatika vagy a közszolgálati pálya iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk.

 •       idegen nyelv: angol vagy német
 •       ágazathoz kapcsolódó tantárgyak:

-      informatika ágazat: fizika

-      rendészet és közszolgálat ágazat: biológia

 •       érettségi vizsga a 12. és 13. évfolyam végén
 •       lehetőségek a képzés ideje alatt:

-        ECL nyelvvizsga

-        ECDL vizsga

-        CISCO képzés

 

 

FIGYELEM!

A mindenkori aktuális információk a honlapon követhetők:

euro.baptistaoktatas.hu

 

2024/2025. tanévben induló osztályaink

Felnőttoktatás

4 évfolyamos gimnáziumi osztály

 •       idegen nyelv: angol vagy német
 •       tandíjmentes képzés
 •       esti vagy nappali munkarend
 •       a tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat

A képzés előnyei:

 •     Tanulás munka mellett
 •     Diákigazolvány
 •     Továbbtanulási lehetőség
 •     Nyelvvizsga letételének lehetősége
 •     Könnyen megközelíthető helyszín

 

Érettségi utáni szakképzés keretein belül megszerezhető szakképesítések:

 •      Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)
 •      Informatikai rendszer– és alkalmazás–üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)

 

Jöjjenek, szívesen látunk mindenkit! Körbevezetjük, elmondjuk a lehetőségeket.

 

NYÍLT NAPOK:

2022. október 12. (szerda) 900-1600

 2022. november 09. (szerda) 900-1600

 

Beiratkozás

2023. június
Debrecen, Angyalföld tér 7. 

Középiskolai felvételi eljárás

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A felvételi rangsor a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi jegyei alapján készül

(matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján).

A 2011. évi CXC. törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében azokat a tantárgyakat vesszük figyelembe, amelyekből a tanuló érdemjeggyel rendelkezik.

 

Felvételi vizsga: nincs

Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

 

Fontos időpontok:

Jelentkezési lapok beérkezése a középiskolákba:
2023. február 22.

Ideiglenes felvételi jegyzék:
2023. április 13.

Végleges felvételi jegyzék:
2023. április 21.

A tanulók kiértesítése:
2023. április 28.

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 

4031 Debrecen Angyalföld tér 7.
Telefon/fax: 52/423-472 (munkanapokon 8-16 óra között)
honlap: euro.baptistaoktatas.hu

Igazgató: Novákné Kónya Zita
Információ: +36 20/978-6335
Igazgatóhelyettesek:
Kapusiné Tóth Zsuzsanna: +36 20/373-0932
Rakovits Árpád: +36 20/519-9775