Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Szakképzési ösztöndíj

Szakképzési ösztöndíjak és egyéb juttatások

 

 

A 2020. január 1-től hatályos új szakképzési törvény (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, továbbiakban: Szkt.). és annak a végrehajtási rendelete (12/2020. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, továbbiakban: Vhr.) változást hozott az ösztöndíj rendszerben is.

Ezrek a juttatások első alkalommal a 2020/2021. tanévtől tanulmányaikat megkezdő tanulókra vonatkoznak, azt követően pedig felmenő rendszerbem kerülnek bevezetésre (Szkt. 125§ (2) bekezdés).

 

Információk

 

A tanulók a Kormányrendeletben meghatározottak szerint:

1. a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra,

2. az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,

3. rászorultsági helyzetre és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján támogatásra jogosult (Szkt. 59§ (1)-(2) bekezdés).

 

Az ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege. (Vhr. 170.§)

 

Az ösztöndíj havonkénti összege:

 

1. A technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka.

2.a) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,

b) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,

c) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,

d) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

 

Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tízhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.