Üdvözöljük iskolánk weboldalán

BEISKOLÁZÁS!

Középiskolai felvételi eljárás az EURO-ban

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A felvételi rangsor a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi jegyei alapján készül

(matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történe-lem, idegen nyelv tantárgyak alapján).

A 2011. évi CXC. törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében azokat a tantárgyakat vesszük figyelembe, amelyekből a tanuló érdemjeggyel rendelkezik.

Felvételi vizsga: nincs

 Fontos időpontok:

Jelentkezési lapok beérkezése a középiskolákba: 2021. február 19.

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2021. április 14.

Végleges felvételi jegyzék: 2021. április 23.

A tanulók kiértesítése: 2021. április 30.

Szeretettel várunk!