Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Pénz7

Az EURO Baptista Gimnázium is részt vesz a Pénz7 rendezvénysorozatában. Európa sok országában megrendezett eseménysorozat a fiatalok pénzügyi tudatosságát hívatott erősíteni. 

Magyarország 2015-ben csatlakozott először, az Európa 23 országban egy időben zajló eseménysorozathoz, melynek célja, hogy támogassa a fiatalok pénzügyi ismeretekhez jutását és a későbbiekben, mint fogyasztók információkkal történő tájékozottságát. Szakmai programok mellett iskolai eseményeken át játékos versenyekig számos csatornán találkozhatunk a Pénz7 eseménysorozatával. A főszervező 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A programot támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Junior Achievement Alapítvány.

A program fókuszában az általános és középiskolások állnak, akik közül első évben, 2015-ben, mintegy 650 iskolában, közel 90 ezer diák kapcsolódott be a Pénz7 eseményeibe míg 2016-ban 788 iskola 1435 pedagógussal támogatta a közel 102 000 diák pénzügyi tudatosságának elmélyítését. 

A tanórai programok számos játékos, interaktív kísérőprogrammal egészülnek ki, hogy a diákok ez irányú tudása minél szélesebb eszköztár segítségével bővülhessen.  


Mi a pénzügyi kultúra?

MNB, 2008 – A pénzügyi kultúra definíciója

„A pénzügyi ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi információkat azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit.”